Trumpai apie savę

Gimiau 1948m.liepos pabaigoje (dokumentuose 1950.04.10) Šiaulių rajono kaime. Tėvui mirus – patekau į internatą. 1966 metais baigiau Šiaulių 2 mokyklą-internatą. Iki pašaukimo tarnauti į okupacinę armiją dirbau Šiaulių autobusų-taksomotorų ūkyje. Armijoje įgijau elektros ryšininko profesiją. Nuo 1969 iki 2005 aptarnavau bei montavau automatines miesto bei kaimo telefonų, tarpmiestines ir telegrafo stotis. Nuo 2005 iki 2009 hidraulinių sistemų inžinierius-konstruktorius. Krizės metu tapau bedarbiu.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *